Bild2
Hemgruppbild 2
Måltid under hemgrupp

Hemgrupp

Hemgruppen är en plats där vi läser bibeln och delar livet tillsammans.

Vill du vara med i en hemgrupp?
Kontakta oss!
hej@arisechurch.se

Just nu ses vi digitalt varannan onsdag.